• 24 June 2024 23:56

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

“สนธยา” ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ 5 ปี พลิกโฉมหน้าพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวแห่งอนาคต เพิ่มทักษะอาชีพทางเลือกในโลกยุคดิจิทัล เมืองสุขภาพนานาชาติบริการแบบ Wellness รถยนต์ EV และแพลทฟอร์มธุรกิจครบวงจร สร้างสมดุลให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมปรับสไตล์การบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรทันสมัยและประสิทธิภาพสูง เตรียมเสนอสภาเมืองพัทยาเร็วๆ นี้

​นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำ “แผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2566-2570” โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยกระดับบุคลากรเข้าสู่ยุดใหม่หลังโควิด-19 ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกมิติ ทั้งสุขภาพ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้มีทางเลือกประกอบอาชีพนอกเหนือจากธุรกิจท่องเที่ยว และใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ

“ผลจากโควิดทำให้ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ แต่ก็นับว่าสอดรับพอดีกับแนวทาง NEO PATTAYA ที่เราเริ่มมาแล้ว 3 ปี เพื่อปรับใหญ่ให้พัทยามีภูมิคุ้มกัน ยืนได้อย่างมั่นคงในอนาคต ฉะนั้นในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะ 5 ปีจึงเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกันคิด ซึ่งสรุปได้ว่าเรามุ่งโครงการที่มีศักยภาพสูงเป็นเรือธงรองรับการเป็นศูนย์กลาง EEC การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมทำให้พัทยาเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจชั้นนำระดับนานาชาติอีกครั้ง” นายกเมืองพัทยา ระบุ

​นายสนธยา กล่าวว่า ปัจจัยความท้าทายที่สำคัญของพัทยาที่นำมาพิจารณาจัดทำแผนมี 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. การที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ

2. ตลาดท่องเที่ยวที่หันไปหาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

3. การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล

4. ความก้าวหน้าของ อีอีซี. ที่มีผลต่อเมืองพัทยา

5. ความสามารถของประชากรพัทยาในการปรับตัวรับสิ่งใหม่

​ดังนั้น แผนพัฒนาเมืองพัทยา พ.ศ.2566-2570 จึงประกอบด้วยห้างานหลัก ได้แก่ 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยสำหรับทุกคน 2. ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EEC 3. ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

​ในส่วนแผนปฏิบัติการจะมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยงบประมาณที่จำกัดแต่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนแม่บทการท่องเที่ยว และแผนการขยายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่

1. แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ การเร่งส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศโดยกำหนดให้มีกิจกรรมการตลาดทุกเดือน พัฒนาแพลตฟอร์มการตลาดให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ยกระดับตลาดชุมชนนาเกลือเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยวธรรมชาติบนเกาะล้าน

2. แผนพัฒนาความสามารถของประชากร อาทิ โครงการอบรมทักษะอาชีพคนรุ่นใหม่ อาทิ ธุรกิจ Wellness, รถยนต์ EV, E-Commerce, โปรแกรม Coding และ Robot รวมถึงยกระดับการเรียนการสอนแบบดิจิทัลของโรงเรียนเขตเมืองพัทยา และศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ เป็นต้น

​3. แผนสิ่งแวดล้อม อาทิ จัดสร้างสวนหย่อม Pocket Park เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง คุ้มครองป่าชายเลนผืนเดียวของพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และดูแลต้นไม้ใหญ่ทั่วเมืองพัทยา เป็นต้น

.

4. แผนเทคโนโลยี อาทิ การสร้าง Big Data รวมข้อมูลแบบครบวงจรเพื่อใช้ในการบริหารเมือง ครอบคลุมด้านความปลอดภัย สาธารณสุขแบบดิจิทัล

5. แผนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การสร้างรถรางเบา (Tram) เพื่อรองรับ อีอีซี บริหารจัดการนำเบ็ดเสร็จ แก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ประชาชน เป็นต้น

แผนปฏิบัติต่างๆ จะดำเนินงานร่วมกับภาคีสำคัญ เช่น คณะกรรมการ อีอีซี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมโยธาธิการฯ ตลอดชนชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

“พัทยามีทั้งโอกาสและปัญหา แต่จากการที่ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมคิดและมาร่วมทำ จึงเห็นโอกาสว่าเราพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่จะเติบโตได้ดีกว่าเดิมในอนาคต มีเป้าหมายร่วมกันว่าพัทยาจะแข็งแรงกว่าเดิม” นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวทิ้งท้าย

#การเมือง #TheFLOWsข่าวสาร #Theflowsthailand.com

#สนธยาคุณปลื้ม #ยุทธศาสตร์5ปี #พลิกโฉมหน้าพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยว #แผนพัฒนาเมืองพัทยา #EEC #พัทยา

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial