• 28 May 2024 17:46

THE FLOWS Thailand

นำเสนอข่าวสาร ทุกสารพันข่าว ข่าวการเมืองเข้ม

ไทย ร่วมประชุมอาเซียน+3 ด้านเกษตร สร้างความมั่นคงด้านอาหาร

Bytheowneroftheflows

Aug 26, 2021

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (SOM-AMAF Leader) เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 20 สมัยพิเศษ (Special SOM-20th AMAF Plus 3) ผ่านการประชุมทางไกล สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหารทั้งหมด โดยประเทศไทยเห็นควรส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของอาเซียน+3 มากยิ่งขึ้น ในด้านการแบ่งปันข้อมูลความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 การส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาในด้าน Food system ความมั่นคงอาหาร รวมถึงการควบคุมโรคระบาดจากพืชและสัตว์

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในสินค้าเกษตร ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ ตลอดกระบวนการอย่างเข้มงวดรวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับ เจ้าหน้าที่อาวุโสของสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 6 (6th ARSOMA) โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมภายใต้ ASEAN-Russia Agriculture and Food Security Cooperation Work Programme (2021-2025) โดยอาเซียนกับรัสเซียอาจมีความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ในสาขาต่าง ๆ  อาทิ โรคในพืชและสัตว์ข้ามพรมแดน Novel Food การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อให้การผลิตสินค้าเกษตรมีความยืดหยุ่น และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#การเมืองก๋ากั๋น

#TheFlowsข่าวสารการเมือง

#ข่าวสารการเมือง

Loading

Facebook Comments Box

Related Post

ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในงาน Eastern Bangkok Region สสทท ณ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคอีสานเตรียมหนาวอีกครั้งในวันที่ 27 – 29 ธ.ค. โดยอุณหภูมิจะลดลง 1–3 องศาเซลเซียส
TCEB ภาคเหนือ จัดโปรแกรมพิเศษ Fam Trip ขึ้นเหนือทีเดียวครบทั้งเที่ยวทั้งประชุม จ.พิษณุโลก MICE City วันที่ 22-24 ธันวาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial